เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1 เอนไซม์ คืออะไร

1 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1 ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1 ประโยชน์ของเอนไซม์

1 วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1 วิธีการหมักเอนไซม์
1 อายุกับการหมักเอนไซม์
1 การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1 เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1 น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1 เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง
 
1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 

เรื่องเล่า "วารีบำบัด"

ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ 
วันที่ 8 มิถุนยน 2553 วารีบำบัด ของสวนน้ำสมาธิบ้านสุขภาพ เป็นหนึ่งในธรรมชาติบำบัด นั่นคือการบำบัดโรค โดยการใช้ธรรมะและธรรมชาตินั่นเอง สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยตัวลำธาร คือ พระแม่ธรณี (ดิน)
แม่พระคงคา (น้ำ) ที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 กม./ชม. ปริมาณ 240,000 ซีซี ต่อนาที ประจุไฟฟ้า 15 หน่วย
วิ่งมาประทะกายของเรามีแม่พระพาย (ลม) ที่มีโอโซน โดยรอบและมีพระอาทิตย์ (ไฟ) คอยให้ความอบอุ่น
จนถึงร้อนมาก ๆ เป็นสัปปายะที่เหมาะที่สุดแห่งหนึ่ง

โดยเรานำตัวเราเอง ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ สัมพันธ์กับสถานที่พร้อมด้วยจิตวิญญาณที่มีพละ และอินทรีย์ 5 ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สมาธิ และปัญญา คือ ต้องเชื่อ (ศรัทธา) ก่อนว่าที่นี้ช่วยท่านได้เมื่อเชื่อแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติ (วิริยะ) ทำให้บ่อย ทำให้มากด้วยความมีสติ สมาธิ และปัญญา

มีคำถามขึ้นมาว่า แล้วเมื่อไหร่โรคจะหาย ก็ขอตอบแบบธรรมะว่า "บุญน้อยกรรมมาก ก็ยากหน่อย" "ทำบุญมากกรรมน้อยก็ค่อยยังดีขึ้น"แถมให้อีกหน่อยก็ได้ว่าถ้าผู้ป่วยคิดดีมี เอนโดฟิน ถ้าคิดร้าย จะได้อะดรีนาริน เป็นของแถม ดังนั้น เมื่อปฏิบัติ สมาธิ และคิดดี หยุดคิดเรื่องร้าย ๆ ก็จะได้ทั้งสารบุญ (เอนโดฟิน) และผลของสารบุญ เข้าไปอยู่ส่วนไหนของร่างกาย ร่างกายนั้นก็จะแข็งแรงเช่นเดียวกับผลบุญ ซึ่งกรรมฐานมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

วิธีสร้างผลบุญในน้ำ
1. กล่าวขอขมา เทวดารักษาสถานที่โดยใช้คาถาอยู่เย็น ของหลวงพ่อโอภาสี คือ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า อิติสุขะโต อะระหังพุธโธ นะโมพุทธายะ ปฐพีคงคาพระภูมิเทวา ขมามิหัง

2. สวดบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จะนั่งสวด หรือ ดำน้ำสวด ก็สามารถทำได้ โดยหายใจเข้าให้เต็มปอด แล้วสวดทีละบท หรือทั้ง 3 บท ในอึดใจเดียวได้ยิ่งดี เป็นการบริหารปอดและขับไล่สารพิษในตัว

3. สวดบทพาหุงฯ จะนั่งหรือ ดำน้ำสวดก็ได้เช่นเดียวกัน สวดทีละท่อนต่ออึดใจเดียว หรือ 2-3 ท่อน ต่ออึดใจเดียวก็ได้ ซึ่งผู้สวดจะได้ทั้ง ทาน ศีล และสมาธิ ไปในคราวเดียวกัน ซึ่งผลบุญนี้เมื่ออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ท่านก็จะได้รับและไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าต่อไป

4. พิจารณากาย ที่อยู่ในน้ำ ให้กายเป็นแก้วใส (กายปริสุทโธ) ดูไปเรื่อย ๆ แล้วก็ไปดูที่ใจบ้าง ดูในใจเป็นแก้วใส (จิตตะปริสุทโธ) ลอยอยู่ในกายใส ๆ อยู่ดวงเดียวดูไปเรื่อย ๆ จนกว่าสติจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ เมื่อปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าไม่กลัวตาย ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวจน อีกต่อไป

5. แผ่เมตตาให้กับตนเอง แผ่เมตตาให้กับผู้อื่น 

ทั้งหมดนี้คือ การบำบัดโดยใช้ ธรรมะ และธรรมชาติรอบตัวเพื่อปรับสมดุลย์ ทั้งกาย และใจ โดยใช้หลักธาตุสี่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเยียวยา

หากผู้ใดสนใจที่จะไปสัมผัสกับบรรยากาศดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ชมรมบ้านสุขภาพ 

HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com