เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 
1


บทปฏิบัติ 10 ประการ แบบธรรมชาติบำบัด

1. ตื่นนอน 04.00 น. เข้าห้องน้ำ
2. ดื่มน้ำผสมเอ็นไซม์ ทันทีที่ตื่นนอน 500cc. (ครึ่งลิตร) และทุก ๆ ชั่วโมง
3. ดื่มน้ำโหระพา 250 cc. ก่อนอาหารทุกมื้อ
4. ดื่มนำ้ข้างผง 250 cc. 3 มื้อ
5. ออกกำลังกายตอนเช้า 05.30 - 06.00 น.
6. กินอาหารไร้สารพิษ เช้า 07.00 กลางวัน 11.30 เย็น 17.30ย.
7. ทยอยดื่มน้ำผักปั่นทันทีที่ปั่นเนร็จ ครั้งละ 1 ลิตร 3 ครั้ง/วัน
8. ทำสมาธิและเข้าน้อนไม่เกิน 21.00 น..
9. ถ่ายอุสสาระตอนเช้าไม่เกิน 06.30 น.
10. อยู่ในที่อากาศสะอาดความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ ของร่างกายกับวินัยชีวิต 10 ประการ

ในกรณีของความสัมพันธ์ ของวินัยชีวิต กับระบบโครงสร้างต่าง ๆ ภายในร่างกาย ท่านจะเห็นได้ว่า ส่วนของสมอง "สมองเป็นอวัยวะส่วนที่สำคัญที่สุด"

ถ้าเราฟื้นฟูเซลล์ให้มีกระบวนการย่อยตัวของไขมัน หรือ ตัว โพลีเซคาไรด์ ก็คือ กำลังสำรองที่อยู่ในรูปของแป้ง ที่พร้อมจะเป็นทั้งฮอร์โมน ที่พร้อมจะเป็นน้ำเมือก ที่ไปห่อหุ้มระบบประสาท และไปดูแลเซลล์สมอง และไขกระดูก ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด

เพราะฉะนั้นไขมันในร่างกายของเรา 60% ในรูปแบบของแข็ง จะต้องนำไปซ่อมแซม ระบบ ย่อย เพื่อให้อยู่ในรูปของ "เล็บ ขน ผม ฟัน หนัง" เพื่อปลายประสาทเหล่านี้ ยังเป็น ปลายประสาทที่แสดงสัญลักษณ์ความเป็นชีวิตของเซลล์ได้

ดังนี้นถ้า เล็บ ขน ผม ฟัน หนัง แข็งแรง ให้รู้ว่าคนเหล่านั้นมีภูมิคุ้มกันดี สิ่งเหล่านี้ มันเกี่ยวข้องกับระบบของสมองโดยตรง เพราะถ้าเมื่อใดสมองแสดงอาการผิดปกติ คือ ปวดหัวป่อย ๆ ปวดต้นคอ ปวดศรีษะ ปวดไหล่ ตรงนี้เป็นสัญญาณรบกวนด้วยความข้นของเลือด หรือขาดน้ำ หรือ อาหารเป็นพิษ แล้วแต่ในขณะที่มันเกิดอาการ เช่นนี้แล้ว เราต้องรู้ว่า ตัวที่ดูด ซึมอาหารไปเลี้ยงสมองที่เร็วที่สุดก็คือลำไส้ใหญ่ ดังนั้น การขับถ่ายอุจจาระ นั่นสำคัญมาก

เพราะว่า "สฟิงเกอร์" บริเวณที่เรากำลังเสื่อน หรือบีบเอาตัวอุจจาระออกไปนั้น มีส่วนสำคัญในการดูดซึมสารอาหารที่เราเรียกว่า "โซเดียมไอออน" หรือ คลอไรด์ไอออน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความแข็งแรงของสมองส่วนกลาง

สมองส่วนกลาง ก็คือ สมองที่ดูแลสมองส่วนของความจำได้ หมายรู้ เป็นส่วนที่เก็บตัวของข้อมูลต่าง ๆ และก็ผ่านข้อมูลไปยังสมองส่วนของ มอเตอร์โซน ก็คือ การขับเคลื่อนกาย

สมองด้านหน้า ซึ่งเป็นตัวควบคุม หู ตา คอ จมูก และสมอง

สมองส่วนด้านหลัง เป็นการควบคุมการรู้สึกตัวตลอดเวลา และไปควบคุม การทำงานของ กระดูก และไขกระดูก ในการควบคุมตรงนี้ก็ไม่พ้นระบบของฮอร์โมน ซึ่งไขมันที่เปลี่ยนรูปไปเป็นฮอร์โมน และต้องถูกย่อยโดยน้ำย่อยที่อยู่ในตับอ่อน น้ำย่อยที่อยู่ในตับใหญ่ และน้ำย่อยที่อยู่ในถุงน้ำดี 3 ออร์แกนนี้สำคัญมาก เพราะฉะนั้น
.....สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ถุงน้ำดี ก็คือ อารมณ์
.....สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ตับอ่อน ก็คือ อากาศที่บริสุทธิ์
.....สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตับใหญ่ ก็คือ น้ำ อาหาร และของเสียที่น้อย ...

เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กันทั้งหมด เพราะฉะนั้นคำว่า 10 ประการ ของวินัยจะไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 3 อวัยวะเหล่านี้ให้แข็งแรง พร้อมจะไปย่อยไขมัน 60% ของของแข็งในร่างกายใไ้เปลี่ยนรูปไปดูแล เล็บ ขน ผม ฟัน หนัง นั่นก็คืือ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีเต็มสมบูรณ์แบบพอดี เมื่อลองพิจารณาดูจะเห็นว่า สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในยุคปัจจุบันเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้ เลยเพราะเหตุว่า

หนึ่งเราอยู่กับคลื่น ที่เร่งเร้าให้คนของเรารีบ และถ้ารีบมาก ๆ มันก็จะ ดีไฮเดชั่น (Dehyderation) คือการขาดน้ำ เมื่ื่อรีบแล้วไม่ได้อย่างใจก็ขัดใจ แล้วก็ขาดน้ำ ซ้ำแล้วซำ้เล่า เมื่ือขัดใจแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย ถุงน้ำดีก็เหี่ยว ตับก็ร้อน น้ำก็ลด การดูดซึมของลำไล้ใหญ่ก็จะลดลงนั่ันก็เกิดแก๊สในกระเพาะ และก็เกิดตาพร่ามัว ก็เริ่มปวดต้นคอ เริ่มตึงไหล่และเริ่ิ่มข้นในระดับที่ ในเลือดนั้นมีน้ำตาลที่จะเป็นน้ำตาล สำรองที่จะเป็นพลังงานและเปลี่ยนรูปมาเป็นกรด เมื่อเลือดมีสภาพเป็นกรด เชื้อราก็เริ่มทำงานผิดปกติ และเริ่มปรากฎอยู่ตามผิวหนังของเรา และเมื่อใดที่เรากิน น้ำน้อยลงไปอีก แถมยังไปกินอาหารที่มีโปรตีนเกิน มีแป้งเกิน และก็จะอยู่ในรูปของกรด ที่มีแอมโมเนีย ผิวหนังก็เริ่มผุกร่อน และติดเชื้อลุกลามไปถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่เราต้องระวัง โดยเอาวินัย 10 ประการนี้ ค่อย ๆ เปลี่ยนสภาพของร่ายกายตั้งแต่เริ่มเปลี่ยน pH ของร่างกาย
โดยการดื่มน้ำ การฝึกการหายใจ และการหลับนอน
รวมถึงการได้สัดส่วนของอาหารที่พอดี ก็คือ ผักผลไม้ 80% เนื้อและแป้ง 20% และ ต้องเข้านอนให้ได้เมื่อดวงอาทิตย์ตก เพราะเมื่อดวงอาทิตย์ตก เลือดจะเริ่มเป็นด่าง อะดรีนารีนลดลง การเผาพลาญอาหารลดลง การดูดซึมลดลดง...

เพราะฉะนั้นทั้งสามตัวลดลง แต่เรายังไปขับเคลี่ือนให้ร่างกายมีสารพิษมากขึ้น โดยการที่เรายังไม่หลับนอนเพื่อให้ ร่ายกายได้พัก ร่างกายก็จะเพิ่มสารพิษให้กับตัวเอง

นี่คือที่มาของการดื่มน้ำ นอน ทำสมาธิคือนิ่ง ทำอารมณ์ไม่แปรปรวนตลอดเวลา แต่ปัจจัย 10ประการ นี้เราเขียนเป็นคลีนิกเพื่อให้ผู้ป่วยเอากลับไปทำที่บ้าน หรือเป็นใบสั่งไปเลยว่าผู้ป่วยต้องทำต่อไปนี้ และเฝ้าตรวจดูพฤติกรรมของเค้าที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้หรือไม่ เมื่อเปลี่ยนแปลงได้สัมฤทธิ์ผล และตรวจสอบว่าก่อนการบำบัดกับหลังการบำบัดดีขึ้นหรือไม่ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ป่วย

 

ฮอร์โมนแต่ละตัวมีความสำคัญอย่างไร ?

อะดรีนาลิน
คือ ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการตื่นตัวจากการที่มีแสงมากระทบ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น การสั่งของจิตที่มีการเร่งมาจากตัวยั่วยุ

เมลาโทนิน
คือ ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายจัดระบบการพัก การฟื้นฟู ขับของเสียทิ้ง ซึ่งจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ตามอิทธิพลของแสงของด้วยอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงช่วงบ่าย และเมื่อถึงเวลา 24.00 น. เป้นเวลาที่มีปริมาณสูงที่สุด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนึ้นร่างกายจะขับเคลื่อนให้ของเสีย และของดี จัดสรรให้เกิดชีวิตที่สดใสจนถึง เวลา 03.00 น.

คอร์ติโซน
คือ ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตามความต้องการของร่างกายในการจะทำในสิ่งต่าง ๆ

เอนโดรฟิน
คือ ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตามความต้องการของร่างกายในการจะทำในสิ่งต่าง ๆ และสดชื่น และทำให้ตื่นตัวมากที่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีระดับของฮอร์โ่มนเมลาโทนิน และอะดรีนาลิน มีปริมาณสัดส่วนที่เท่ากัน

อารมณ์ต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพลังงานใน่ร่างกายอย่างมีนัยสำคัญ คือ อารมณ์ แต่ละตัวจะเกิดการหลั่งของฮอร์โมน ทั้ง 4 ตัวอย่างสมดุลกับ ดังนี้

ดีใจ เอนโดรฟิน
เสียใจ อะดรีนารีน + คอร์ติโซน
โกรธ อะดรีนารีน + คอร์ติโซน
เกลียด อะดรีนารีน + คอร์ติโซน
ชอบ เอนโดรฟิน + เมลาโทนิน
อาฆาต อะดรีนารีน + คอร์ติโซน
เพ่งโทษ(มองโลกในแง่ร้าย) อะดรีนารีน + คอร์ติโซน

สมาธิ อะดรีนารีย และเอนโดรฟิน สงบนิ่ง สัมผัสสภาวะได้เร็ว ประหยัดพลังงานภายในร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน ทนต่อแรงกดดันต่าง ๆ เข้าใจสภาวะกระทบมีความพร้อมต่อการเผชิญหน้า

 

 

 

 HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com