เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1 เอนไซม์ คืออะไร

1 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1 ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1 ประโยชน์ของเอนไซม์

1 วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1 วิธีการหมักเอนไซม์
1 อายุกับการหมักเอนไซม์
1 การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1 เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1 น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1 เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง
 
1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 

ดาวน์โหลด

แบบสอบถามเพื่อการตรวจสอบสุขภาพด้วยตนเองการตรวจสุขภาพด้วยตนเองกรอกหรือกาข้อต่อไปนี้ในแบบสอบถาม และให้นำข้อที่กาไปใส่ในหน้าคำตอบ ท่านก็จะทราบ ว่า อาการต่างๆ ที่ท่านผิดปกติ นั้นสาเหตุมาจากความอ่อนแอที่อวัยวะใด

เรื่องการใช้สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ ท่านควรจะเริ่มทำการควบคุมอาหาร และเข้า นอนเวลา 21.00 น. การที่ให้ท่านเรื่องวินัยของร่างกาย (นาฬิกาชีวิต) ท่านก็จะ ทราบว่าพฤติกรรมที่ทำให้ท่านเจ็บป่วยมีสาเหตุมาจากอะไรดังเช่น โกรธง่าย ทำงานหนัก นอนดึก อารมณ์ฉุนเฉียว ท้องผูก ท้องเสียง่าย อย่างใด อย่างหนึ่ง เป็นต้น

ท่านต้องเริ่มดื่มน้ำผักปั่น เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหาร เพื่อปรับปรุงให้ร่างกายมีความ สามารถในการขจัดของเสียทิ้ง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ดีขึ้น ในทุดวันที่ร่างกายได้รักการ พักผ่อน และได้รับสารอาหารที่ดูดซึมเร็วทันต่อความต้องการ เมื่อร่างกายได้รับการพัฒนา ท่าน ที่มีอาการไม่มากนัก ร่างกายจะดีขึ้นทันที แต่ท่านที่มีอาการอ่อนแอมานาน และใช้ยามามาก ท่านจะต้องเข้าใจขบวนการที่ร่างกายกำจัดของเสีย ว่าจะมีอาการปวดเมื่อย ของเสียต่างๆ ใน ร่างกายจะถูกขับทิ้งในหลายๆ รูปแบบ ท่านต้องสังเกตตนเอง และมีความอดทนในการใช้ขบวน การดังกล่าวต่อไปอย่างมีความเข้าใจและซื่อสัตย์ ในการควบคุมอาหาร และการพักผ่อนในที่ ที่มีอากาศดี ทำอารมณ์ให้แจ่มใส ตลอดจนจัดการกับการขับถ่ายให้ได้ก่อน 7 นาฬิกา หากท่าน ไม่เข้าใจ ให้สอบถามรายละเอียด หรือทบทวนรายละเอียดอีกครั้งในเอกสารเผยแพร่ต่างๆ

ในคำตอบที่ท่านกาไม่ว่าท่านจะกาในขอใดข้อหนึ่งเพียง 1 ข้อก็ตาม ในกลุ่มข้อที่มี คำตอบว่าท่านมีความอ่อนแอในเรื่องตับ ลำไส้ใหญ่หรือถุงน้ำดี หรือทุกอย่างในข้อ ที่ท่านมีอาการจากแบบสอบถามก็ตาม หมายความว่า ท่านมีความอ่อนแอในอวัยวะ ดังกล่าว ซึ่งความอ่อนแอในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ก็จะมีผลต่ออวัยวะอื่นๆ ด้วย จึงควรจะปฏิบัติตนตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น

สรุปคือ

1) เข้านอน 3 ทุ่ม

2) ถ่ายอุจจาระก่อน 7 โมงเช้า

3) รับประทานอาหารเช้าระหว่างเวลา 7-9 นาฬิกา ออกกำลังกายตอนเช้า (4.00-4.30) ดีที่สุด

และที่สำคัญ คือ การทำอารมณ์ให้แจ่มใส อย่ามี โลภะ โทสะ โมหะ ในกรเริ่มต้นของ ชีวิตทุกวันจะต้องเริ่มด้วย พรหมวิหาร 4 คือ

-ฉันทะ (มีความยินดี พอใจ)

-วิริยะ (มีความพากเพียร พยายาม)

-จิตตะ (มีความมุ่งมั่นที่จะกระทำ)

-วิมังสา (พัฒนาปรับปรุงให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น)

ด้วยคุณธรรมดังกล่าง การดำเนินชีวิตของท่านก็จะห่างไกลจากความเสื่อม และ อายุยืนยามขึ้น ทำให้ประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพมากขึ้น

------------------------------------------------------------------------------------

 

 HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com