เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 

อายุยืนสุขภาพดีล้วนได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
เขียนโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ วันที่ 18 มกราคม 2549
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หมุนรอบโลก โลกหมุนรอบตัวเอง ฉะนั้นประเด็นสำคัญของการรักษาชีวิตไว้ จึงนับเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเพราะสิ่งสำคัญนั่นก็คือ เรื่องของ เวลา เพราะพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ล้วนมีอิทธิ พลต่อสภาวะการแปรปรวนของฮอร์โมน

การหลับนอนมีส่วนที่สัมพันธ์อย่างยิ่งนั่นคือ ควรจะนอนให้เพียงพอ 6 – 8 ชั่วโมงต่อวัน
เพราะจะเกี่ยวข้องกับ ฮอร์โมน อะดรีนาลิน, เมลาโทนิน, คอร์ติโซน เอนโดฟิน

ฮอร์โมนแต่ละตัวมีความสำคัญอย่างไร ?

อะดรีนาลิน
คือ ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการตื่นตัวจากการที่มีแสงมากระทบ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น การสั่งของจิตที่มีการเร่งมาจากตัวยั่วยุ

เมลาโทนิน คือ ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายจัดระบบการพัก การฟื้นฟู ขับของเสียทิ้ง ซึ่งจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามอิทธิพลของแสงของดวงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงช่วงบ่าย และเมื่อถึงเวลา 24.00น. เป็นเวลาที่มีปริมาณสูงที่สุด ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นร่างกายจะขับเคลื่อนให้ของเสีย และของดี จัดสรรให้เกิดชีวิตที่สดใสจนถึงเวลา 03.00 น.

คอร์ติโซน คือ ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาตามความต้องการของร่างกายในการจะทำในสิ่งต่าง ๆ

เอนโดรฟิน คือ ฮอร์โมนที่หลั่งออกมา และจะทำให้ร่างกายเบาสบาย ปลอดโปร่งแจ่มใส และสดชื่น และทำให้ตื่นตัวมากที่สุด ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีระดับของฮอร์โมนเมลาโทนิน และอะดรีนาลินมีปริมาณสัดส่วนที่เท่ากัน

เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายถูกผิด โดยเฉพาะเวลาที่ถูกบังคับด้วยดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย แน่นอนขบวนการขับของเสียของร่างกายจะช้าลง และสะสมสารพิษมากขึ้นในร่างกาย จนถึงระดับของการทำลายเซลล์ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

จากความจริงว่า กระแสโลหิตผ่านระบบสูบฉีดของหัวใจ 2,000 ลิตร ในเวลา 24 ช.ม. และไหลเวียน อยู่ในเส้นโลหิต ในระยะทางยาว 60,000 ไมล์ และลำเลียงอาหาร รวมถึงขับของเสียออกจากเซลล์ทั่วร่างกายจำนวน 100,000,000,000,0000 เซลล์ ” Encycopedia Botanica 1767

สภาวะแปรปรวนของการขับเคลื่อนภายในร่างกายดังกล่าว นับเป็นขบวนการสลับซับซ้อน ซึ่งยังไม่เคยมีงานวิชาการอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ในหมู่มวลมนุษย์เชิงกลไก ในภาษาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาก่อนเลย

 

 

 

 

 
HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com