เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 

อิทธิพลของน้ำต่อการชะล้างของเสีย และรักษาระดับการเป็นชีวิต
เขียนโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ วันที่ 18 มกราคม 2549กระแสโลหิตผ่านการบีบตัวของหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณ 2,000 ลิตร และยาวถึง 60,000 ไมล์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับทิ้งออกมาซึ่งจะอยู่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เหงื่อ, ลมหายใจ, และการขับปัสสาวะ เป็นจำนวนอย่างน้อย 10 ลิตรต่อวัน

ฉะนั้นถ้าการทดแทนของน้ำมีไม่ถึง 10 ลิตรต่อวันร่างกายก็จะมีของเสียตกค้างอยู่ตามผนังเซลล์ ท่ออาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก ผนังตับ กรวยไต ถุงน้ำดี เยื่อบุสมอง กล้ามเนื้อหัวใจ ม้าม ปอด รังไข่ ต่อมลูกหมาก ซี่งปรากฏเป็นอาการของโรคต่างๆ ตั้งแต่

•  ภูมิแพ้

•  ความดันโลหิตแปรปรวน

•  โรคโลหิตจาง

•  นอนไม่หลับ

•  เก๊าท์

•  เบาหวาน

•  กระดูกพรุน, สมองฝ่อ

•  ปวดตามข้อต่าง ๆ

 

ฉะนั้นชีวิตควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำให้มาก ๆ เพื่อชำระล้างของเสีย เพิ่มออกซิเจนในกระแสโลหิต ทำให้โลหิตสะอาด ผลที่ตามมาก็คือ ร่างกายจะมีพลังชีวิตมากขึ้น จากระดับการเคลื่อนตัวของโลหิต และจะทำให้เซลล์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในร่างกายจำนวน 1,000,000,000,000 เซลล์มีศักยภาพแข็งแรงเปี่ยมไปด้วยพลังของกระแสไฟฟ้า

HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com