เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 

บางสิ่งของสมุนไพร กับการรักษาในสายธรรมชาติบำบัด
เขียนโดย นาวี มีบรรจง
หลักในการบำบัดรักษาโรค สิ่งที่จำเป็นก็คือ การที่ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีธาตุหลัก และรอง ครบทุกตัว และมีคุณสมบัติในการชำระล้างสิ่งปฏิกูล (ของเสีย) ออกจากร่างกาย รวมถึงสามารถฟื้นฟู
ทุกอวัยวะทุกระบบในเวลาเดียวกัน

การใช้สมุนไพร ยาแผนโบราณ หรือ ยาแผนปัจจุบันก็ตาม จะมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ให้ตัวยาที่มีคุณสมบัติ ยับยั้ง (Inhibit) ควบคุม (Control) รักษาอาการ หรือโรค เป็นโรค ๆ ไป โดยมองเหตุความเจ็บป่วยของร่างกายเป็นจุดเฉพาะที่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าป่วยเป็นไข้ ก็จะมองไปที่อุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้น แล้วให้ตัวยาไปกำจัดควบคุม ยับยั้งสาเหตุของอาการไข้นั้น ๆแต่แนวทางในการบำบัดสุขภาพของตะวันออกนั้น จะมองภาพรวมทั้งหมดของร่างกายผู้ป่วยนั้น ทำให้ต้องพิจารณาไปถึงว่า ผู้ป่วยอาจมีความอ่อนแอที่ตับ ไต หรือ อวัยวะอื่น ๆร่วมด้วยหรือไม่ ดังนั้นการให้ตัวยาที่เข้มข้น (เข้มข้น หมายถึงการมีปริมาณสารตัวใดตัวหนึ่งสูงเกินกว่าที่ร่างกาย
ปกติต้องการ)

ดังนั้นไม่ว่าจะมาจาก ธรรมชาติ หรือ สารสังเคราะห์ ย่อมมีผลกระทบ ต่ออวัยวะ ดังกล่าวแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อย

ดังนั้นการบำบัดจึงไม่ได้เน้นว่า ผู้ป่วยจะต้องหายเพียงอย่างเดียว แต่จะมองไปที่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนอื่น ๆ ด้วย

ดังนั้นถ้าให้สารอาหารที่เป็นพืชผักธรรมชาติที่มีสารอาหารครบทุกตัว ในปริมาณที่เป็นกลาง คือ ค่อย ๆให้ ร่างกายจะค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และนั่นเมื่อร่างกายสร้างกลไกการบำบัด จนสำเร็จได้นั้น น่าจะปลอดภัยกว่า และยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนปกติเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยได้อีกด้วย

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า สมุนไพรไม่มีประโยชน์เพียงแต่ต้องรู้จักนำมาใช้อย่างพอเหมาะ ซึ่งถ้าหากมากเกินไป สมุนไพรก็ไม่ต่างไปจากการใช้ยาอย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 
HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com