เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 

อาการพื้นฐานสำหรับผู้เข้าสู่สายธรรมชาติ
เขียนโดย : ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
30 มิถุนายน 2548 เวลา 10.40 น.อาการพื้นฐานสำหรับผู้เข้าสู่สายธรรมชาติ
เขียนโดย : ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
30 มิถุนายน 2548 เวลา 10.40 น.

 

 

สำหรับผู้ที่เข้าสู่สายธรรมชาติแล้ว อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าคนที่มีจิตใจไม่ยึดมั่นพอ และไม่เข้าใจถึงกลไกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ และยอมรับ มักจะเกิดอาการตกใจ อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยิ่ง นั่นเพราะขณะที่เกิดอาการเหล่านี้ถ้าในแนวทาง ธรรมชาติบำบัดถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะระหว่างที่เกิดอาการต่าง ๆ ขึ้นนั้น แสดงว่าร่างกายเริ่มมีการฟื้นฟู และ ซ่อมแซมในตัวเองอย่างเป็นระบบ

ดังนั้นถ้าหากท่านเข้าสู่สายธรรมชาติบำบัด หากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น (โดยเฉพาะผู้ที่ทานน้ำผักปั่น และควบคุมอาหารตามที่แนะนำ)พึงให้ท่านเรียนรู้ว่า

อาการท้องเดิน :
มีการทำความสะอาดลำไส้

อาการอาเจียน :
มีการทำความสะอาดกระเพาะอาหาร

อาการไข้สูง มีเหงื่อ และปัสสาวะ :
ทำความสะอาดเลือด

หายใจเหม็น และมีเมือกต่าง ๆ :
ทำความสะอาดปอด

ปวดเมื่อยทั้งตัว :
ร่างกายเริ่มขับของเสียทิ้งเซลล์ของคุณที่ไม่มีชีวิตกำลังจะมีชีวิต

ขอให้ท่านที่เกิดอาการดังกล่าวจงใจเย็นและมั่นคง และอย่าตกใจที่จะควบคุมในสิ่งที่ทำ
ต่อไป ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นจะค่อย ๆ หายไป

 

HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com