เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 


 

ดื่มน้ำเย็นระวังนิ้วในถุงน้ำดี
เขียนโดย : นาวี มีบรรจง
กองบรรรณาธิการวารสาร Organic for a Change

นิ่ว ที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดีนั้น เกิดจากการตกผลึกของหินปูน (แคลเซียม) โคเลสเตอรอล และบิลิรูนบิน ที่มีอยู่ในน้ำดี

สาเหตุที่ทำให้เกิดการตกผลึกของสารเหล่านี้นั้น เชื่อว่าเกี่ยวกับการติดเชื้อของทางเดินน้ำดี และความไม่สมดุลของส่วนประกอบ เช่น โคเลสเตอรอล, บลิรูบิน การตกผลึกของสารเหล่านี้ อาจทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วเพียงก้อนเดียว หรือก้อนเล็ก ๆ หลาย ๆ ก้อนก็ได้ คนที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง รวมถึงหญิงที่มีบุตรแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ทาลัสซิเมีย โรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงที่แตก ก็จะมีโอกาเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมากกว่าคนทั่วไป


ส่วนถุงน้ำดีอักเสบนั้น มักเป็นโรคแทรกซ้อนของนิ่วในถุงน้ำดีมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจะไม่พบนิ่วในถุงน้ำดีมี เพียงส่วนน้อยที่อาจไม่พบร่วมกับนิ่วในถุงน้ำดี แต่อาจพบในโรคอื่น ๆ เช่น ไทฟลอยด์ ตับอ่อนอักเสบ, ความผิดปกติของท่อส่งน้ำดี เป็นต้น


การทานน้ำเย็นก็เช่นจากการวิจัยของชมรมบ้านสุขภาพว่า การทานน้ำเย็นจะเสี่ยงต่อการเป็น "นิ่วในถุงน้ำดี "

เพราะน้ำเย็นนั้นไปเร่งการหมุนเวียนของโลหิต และการย่อยไขมันเป็นไปได้ยาก จึงทำให้ตะกอน หรือการตกผลึกของหินปูนดังกล่าวข้างต้น

น้ำร้อนก็เช่นกัน จะไปเร่งปฏิกริยาการเผาผลาญมากเกินไปซึ่งจะไปทำให้เกิดขี้เถ้า ซึ่งจะไปทำให้เกิดการจับตัวของไขมัน และเกิดสารก่อมะเร็งดังนั้น เมื่อไหร่ที่ท่านหิวน้ำเราขอแนะนำว่า ควรทานน้ำ "อุณหภูมิห้อง" จะดีกว่า


ที่มา...คัดลอกมาจาก จดหมายข่าวชมรมบ้านสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่2

 
HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com