เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 
คัมภีร์ชีวีมีสุข
ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียง นาวี มีบรรจง
วันที่ 10 มิถุนายน 2550


คัมภีร์ชีวีมีสุข
ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียง นาวี มีบรรจง
วันที่ 10 มิถุนายน 2550

คัมภีร์ชีวิตง่าย ๆ ที่เป็นแนวทางในการบำบัดและดูแลตัวเอง
สิ่งสำคัญ นั่นคือ "ความมีวินัย และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม" และนั่นคือที่มาของ
คัมภีร์ชีวีมีสุข

วิธีการง่าย ๆ นั้นมีดังนี้

1. ตื่นนอน 04.30 น. ดื่มน้ำ 3-5 แก้ว
2. ออกกำลังกาย 05.00 น. – 05.30 น.
3. ขับถ่ายอุจจาระ 05.30 น. – 06.00น.
4. ดื่มน้ำธัญพืช เม็ดบัว + ลูกเดือย 100 cc.
5. ดื่มน้ำผักปั่น 250 cc. (สูตรน้ำผักปั่น)
6. รับประทานอาหารเช้าในช่วง 07.30 น.

อาหารอย่างอื่นที่รับประทานได้
สลัด, สเต็กเห็ด, ซุปเห็ด, ยำฟองเต้าหู้, ผัดผัก,
ดื่มน้ำทุกชั่วโมง ครั้งละ 2 แก้ว อย่างน้อยตั้งแต่ 06.00 น. – 19.00 น.
ดื่มน้ำผักปั่น ทุก 4 ชั่วโมง ครั้งละ 2 แก้ว ตั้งแต่ 06.00 น. -19.00 น.
ดื่มน้ำธัญพืช พวกเม็ดบัวและลูกเดือย ทุก 4 ชั่วโมง ครั้งละ 1 แก้วตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 17.00 น

HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com