เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 

การเดินด้วยขวดน้ำบนศรีษะ
ดร. รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ เรียบเรียง นาวี มีบรรจง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เวลา 6.29 น.การฝึกการเดินด้วยขวดน้ำบนศีรษะ เป็นการสร้างความแรงของสนามแม่เหล็กในร่างกาย จัดระเบียบของความรู้สึกตัว ณ ตำแหน่งของสมองส่วนของความจำ, การหายใจ, การย่อยอาหาร ตลอดจนการดูดซึม ดังนั้นการเดินในขณะที่มีขวดน้ำอยู่บนศีรษะตลอดเวลา นับว่าเป็นเทคนิคทางกายภาพที่ทำให้ฮอร์โมน เซโรโทนิน ( Serotonin ) ถูกผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะดังกล่าว หากท่านดื่มน้ำทุก ๆ ชั่วโมง ๆ ละ 2-3 แก้ว ท่านจะพบว่า ร่างกายของท่านที่มีอาการปวดเมื่อย นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ปวดไหล่ จะค่อยหายไป โดยเฉพาะอาการปวดหลัง

การรักษาระดับความมั่นคง ในการรักษาระดับขวดน้ำไว้บนศีรษะ ให้ยกส้นเท้าแล้วให้ปลายเท้าแตะกับพื้นก่อนยกเท้าเสมอ ท่านจะรู้สึกว่าท่านสง่างามภายใน 1 วัน

สิ่งสำคัญคือ กระบวนการจัดสัดส่วนให้ร่างกายมีลักษณะที่สง่างาม มั่นคง และมีสติตลอดเวลาของการใช้ชีวิต เมื่อท่านได้ทดลองฝึก ท่านจะลืมความเครียด และจะมีกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาด เพราะฉะนั้นท่านสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด เพราะท่านจะมีความมั่นใจกับบุคลิกของตัวเองตลอดเวลา

HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com