เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1 เอนไซม์ คืออะไร

1 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1 ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1 ประโยชน์ของเอนไซม์

1 วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1 วิธีการหมักเอนไซม์
1 อายุกับการหมักเอนไซม์
1 การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1 เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1 น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1 เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง
 
1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 
...ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..
โรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ก่อนที่จะสายเกินแก้...เช่น โรคของหนังศรีษา ตา ฟัน กระเพาะอาหาร ตับ ลำไส้ หลอดเลือด และอื่น ๆ มากมาย
 พิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับภัยพิบัติอันใกล้ที่จะเกิดขึ้น
ปรากฏการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมหาศาล ประเด็นสำคัญที่เห็นได้ชัดคือ
“หนึ่ง น้ำขังนาน  สอง  น้ำมาแรงอย่างต่อเนื่อง”
วารีบำบัด
วารีบำบัด เป็นหนึ่งในธรรมชาติบำบัด โดยการใช้ธรรมะและธรรมชาติเข้ามาเยียวยาให้กับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยตัวลำธาร คือ พระแม่ธรณี (ดิน)
แม่พระคงคา (น้ำ) วิ่งมาประทะกายของเรามีแม่พระพาย (ลม) ที่มีโอโซน โดยรอบและมีพระอาทิตย์ (ไฟ) คอยให้ความอบอุ่น
จนถึงร้อนมาก ๆ เป็นสัปปายะที่เหมาะที่สุดแห่งหนึ่ง
สภาวะจิตกับการบำบัดผู้ป่วย
สิ่งหนึ่งที่ผู้บำบัดในสายธรรมชาติต้องพบอยู่ตลอดเวลาในการเข้าหาผู้ป่วย ก็คือ การปะทะอารมณ์ทางจิต ที่ปรากฏในเชิงลบ เพ่งโทษ, สงสัยและวกวน หรือ ที่เราเรียกกันว่า "จิตตก"
สื่อสัมพันธ์คนกับม้ากับการเยียวยาผู้ป่วย
การขี่ม้านั้นความสำคัญอยู่ที่ “ การรับรู้, การสัมผัส, การเคลื่อนไหวที่สมดุล, การทรงตัว ” ทุกอย่างประสานสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย
เมื่อไม่ได้สูบ
การฝังทรายเพื่อการบำบัดโรค
นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญกับการหมุนรอบตัวเองของโลก ว่าเป็นเรื่องของกลางวันและกลางคืน และมีกระแสแม่เหล็กที่เกิดขึ้น จนทำให้ลืมไปว่า “ มนุษย์เรามีความเร็วมากกว่าความเร็วโลกหมุนรอบตัว ”
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
อาการปวดหัวไมเกรน
กรณีของผู้ที่เป็นไมเกรน นั้น หรือ ปวดหัวข้างเดียว แพทย์แผนตะวันตก ส่วนใหญ่นั้นจะระบุว่าเกิดจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในจำนวนมาก
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
กลิ่นปากแรงกับอาการลำไส้เน่า
พวกที่มีอาการกลิ่นปากแรงส่วนใหญ่มักเป็นพวก ที่มีของเสียตกค้างในระบบทางเดินอาหาร เยอะมาก โดยเฉพาะลำไส้
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
การบำบัดผู้ป่วยโรคต้อหินด้วยวิธีการทางธรรมชาติ
ต้นเหตุของการเกิดต้อหินนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สิ่งสำคัญก็คือ การที่ร่างกายมีขยะมาก มีความเป็นกรด และไขมันสูง ทำให้ไขมันไปจับตัวกับแอมโมเนีย เกิดเป็นเยื่อวุ้นจนกระทั่งเกิดการจับตัวเป็นก้อนขึ้น
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
บัญญัติ 10 ประการ วิธีการบำบัดพื้นฐานสำหรับทุกโรค
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และจำนวนผู้ป่วยที่ร้องขอความช่วยเหลือ วิธีการบำบัดพื้นฐาน
ดังกล่าว จึงจำเป็นสำหรับทุกอาการ
กาแฟกับสุขภาพ
การรับประทานกาแฟปัจจุบัน เป็นไปแบบดื่มกากกาแฟไปด้วย ทำให้เกิดภาวะเกินพอดีและดื่มไม่จำกัดเวลา จึงทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
ความสัมพันธ์ระบบต่างๆ ของร่างกายกับวินัยชีวิต 10 ประการ
ความสัมพันธ์ ของวินัยชีวิต กับระบบโครงสร้างต่างๆ ภายในร่างกายท่านจะเห็นได้ว่า ส่วนของสมอง
"สมองเป็นอวัยวะส่วนที่สำคัญที่สุด"
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการจากการใช้ยากล่อมประสาท
ผู้ป่วยที่มีอาการจากการใช้ยากล่อมประสาทมานานจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูด้วย ธรรมชาติ
แบบเร่งด่วนโดยใช้วิธีการ
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
การเดินด้วยขวดน้ำบนศรีษะเพื่อฝึกสมาธิ
การฝึกการเดินด้วยขวดน้ำบนศีรษะ เป็นการสร้างความแรงของสนามแม่เหล็กในร่างกาย จัดระเบียบของความรู้สึกตัว ณ ตำแหน่งของสมองส่วนของความจำ, การหายใจ, การย่อยอาหาร ตลอดจนการดูดซึม
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
อายุยืนสุขภาพดีล้วนได้รับอิทธิพลของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หมุนรอบโลก โลกหมุนรอบตัวเอง พลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ล้วนมีอิทธิ พลต่อสภาวะการแปรปรวนของฮอร์โมน
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
อิทธิพลของน้ำต่อการชำระล้างของเสีย และรักษาระดับความเป็นชีวิต
กระแสโลหิตผ่านการบีบตัวของหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นปริมาณ 2,000 ลิตร และยาวถึง 60,000 ไมล์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับทิ้งออกมาซึ่งจะอยู่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เหงื่อ, ลมหายใจ, และการขับปัสสาวะ เป็นจำนวนอย่างน้อย 10 ลิตรต่อวัน
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
บางสิ่งของสมุนไพรกับการรักษาในสายธรรมชาติ
การใช้สมุนไพร ยาแผนโบราณ หรือ ยาแผนปัจจุบันก็ตาม จะมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ให้ตัวยาที่มีคุณสมบัติ ยับยั้ง (Inhibit) ควบคุม (Control) รักษาอาการ หรือโรค เป็นโรค ๆ ไป โดยมองเหตุความเจ็บป่วยของร่างกายเป็นจุดเฉพาะที่
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
อาการปวดบอกอะไร ?
อาการปวด คือ? สัญญาณการขอความช่วยเหลือของร่างกายผ่านการทำงาน ของระบบประสาทบอกความรู้สึก
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
อาการพื้นฐานสำหรับผู้ที่เข้าสู่สายธรรมชาติ
สำหรับผู้ที่เข้าสู่สายธรรมชาติแล้ว อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าคนที่มีจิตใจไม่ยึดมั่นพอ และไม่เข้าใจถึงกลไกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ และยอมรับ มักจะเกิดอาการตกใจ
เรียนรู้อาการพื้นฐานกลไกธรรมชาติของร่างกาย
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
ต้นเหตุของการเกิดโรค ?
"มนุษย์เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ" เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มนุษย์ปฏิบัติตนผิดหลักของ ธรรมชาติแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเราเอง ต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บคืออะไร ?
เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมจึงหงุดหงิด
ดื่มน้ำเย็นระวังนิ่วในถุงน้ำดี
การทานน้ำเย็นก็เช่นจากการวิจัยของชมรมบ้านสุขภาพว่า การทานน้ำเย็นจะเสี่ยงต่อการเป็น "นิ่วในถุงน้ำดี "
น้ำผักปั่น..สูตร ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์
ในน้ำผักมีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ ที่มีคลอโรฟิลด์สารสีเขียวในพืชมีวิตามินเอ วิตามินซี ธาตุเหล็ก โปรแตสเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส จะเกิดการแลกเปลี่ยนการใช้สารอาหารได้สูงสุด ณ. จุดที่ร่างกายสามารถนำของเสียทิ้งได้หมด
BiologicClock การหมุนเวียนของพลังงานในร่างกาย
“ ตำรานี้ ” เป็นตำราการดูแลสุขภาพเก่าแก่ของชาวจีนที่มีมานานกว่า 5000 ปี ที่ได้ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังมาแล้วหลายรุ่น
การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
การรรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหารนั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับในกรณีฉุกเฉิน แต่สำหรับการดูแลผู้ป่วยนั้นการให้สารอาหารต่างๆ สลับกับวิธีการที่ผสมผสานกันก็สามารถช่วยผู้ป่วยโดยไม่ต้องพึ่งพายาได้
อาหารฟื้นฟูและอาหารต้องห้ามสำหรับโรคไต ตับ ลำไส้ และมะเร็ง
โรคที่คุกคามคนไทยเป็นจำนวนมาก ก็คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับ ไต ตับ ลำไส้ และมะเร็ง ทำให้มีคำถามต่าง ๆ มากมายที่มักจะถามเสมอว่า ในเมื่อขบวนการบำบัดในแนวทางธรรมชาติบำบัดนั้นงดใช้ยา และนำอาหารมาใช้ทดแทน อาหารชนิดใดที่จะทานได้ และอาหารชนิดใดที่เป็นของต้องห้าม
คัมภีร์ชีวีมีสุข บทปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อการบำบัดและเยียวยาตัวเอง
คัมภีร์ชีวิตง่าย ๆ ที่เป็นแนวทางในการบำบัดและดูแลตัวเอง
สิ่งสำคัญ นั่นคือ "ความมีวินัย และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม" และนั่นคือที่มาของ
คัมภีร์ชีวีมีสุข
 
การใช้น้ำหมักผลไม้รวมเพื่อการกระตุ้นให้ขบวนการสร้างสเต็มเซลล์ และ อินเตอร์ฟีรอลด้วยวิธีธรรมชาติ
การใช้น้ำหมักผลไม้รวมเพื่อการย่อยสลาย และสร้างความสมบูรณ์ให้กับเซลล์ 100,000,000,000 เซลล์เพื่อการกระตุ้นให้ขบวนการสร้าง สเต็มเซลล์(แทนเซลล์ หายถึง Nucleus ) เพื่อการเกิดสาร Interferon ด้วยวิธีธรรมชาติ
 
ขับของเสียออกจากร่างกายด้วยวิธีหายใจ
ทำวันละ 2 ครั้ง ตื่นนอนตอนเช้า และก่อนนอน จะได้ผลดีที่สุด แต่ไม่ต้องรีบ ค่อยๆ ทำช้าๆ สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ควรจะทำวันละครั้ง ที่สำคัญต้องทำให้ครบทั้ง 12 ท่า ตั้งแต่ท่าที่ 1 - 12 อย่าให้ขาดแม้แต่ท่าเดียว
 
 
 
 
 
 
 
 
 HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com