เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 

" ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด
แม้จะไม่ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้
การแก้ไขต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อน เพราะเดือดร้อน
แต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้ "

พระราชดำรัส : พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2544เอนไซม์กับการเกษตร : ป้องกันศัตรูพืชด้วยเอนไซม์
ศัตรูพืชมีมากมาย แต่ศัตรูที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรมากที่สุดได้แก่ แมลงศัตรูพืช ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิด พบกับสูตรกำจัดแมลงด้วยเอนไซม์
อ่านต่อ........
สวนลองกองปลอดสารพิษ กับลุงสุนทร ราชวัฒน์
เกษตรกรตัวอย่างของชาวสวนในภาคตะวันออกที่สามารถถอยห่าง
จากสารเคมีสำเร็จได้ผลิตสมุนไพรไล่แมลงและ น้ำสกัดชีวภาพ (เอนไซม์)
อ่านต่อ........
สภาวะโลกร้อน
สภาวะโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกขณะ ภูเขาน้ำแข็งมากมาย เริ่มละลายและ
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิงมีชีวิต
อ่านต่อ....
น้ำหมักชีวภาพสำหรับพืชและสัตว์
พบกับสูตร ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ และ การนำน้ำหมักชีวภาพมา ใช้สำหรับการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์
อ่านต่อ....

หลากหลายอาชีพเกษตรกรรมทางเลือก

ทางเลือกอาชีพด้านพีช ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์
ทางเลือกอาชีพด้านประมง ทางเลือกอาชีพด้านการแปรรูปอาหาร
   
   
   
   
   
   
   

 

 " คืนชีวิตให้แผ่นดิน "

หนึ่งสมองสองมือเท้าเรามีอยู่
ต้องต่อสู้ด้วยใจรักในศักดิ์ศรี
เข้าปกป้องรักษาผืนปฐพี
ด้วยชีวีพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน
สร้างอาหารให้พอเพียง เลี้ยงปากท้อง
โดยไม่ต้องพึ่งใครใครทั้งสิ้น
ทั้งพืชสัตว์ปลูกเลี้ยงไว้ได้มีกิน
เพราะแผ่นดินคือ....แม่พระธรณี
ให้กำเนิดสรรพสิ่งในโลกหล้า
คือข้าวปลาอาหารปัจจัยสี่
ต้องปรับปรุงบำรุงดินไว้ให้ดี
มนุษย์นี้อยู่ได้เพราะแผ่นดิน
ดินถูกเปลือยถูกคว้านสุดทานทน
กรำแดดฝนจนแข็งดุจแท่งหิน
พร้อมใจกัน " คืนชีวิต ให้แผ่นดิน"
โลกจะสิ้นความทุกข์สุขนิรันดร์

โดย.. อาจารย์อุดม กลีบมาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 5

 HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com