เอนไซม์กับการบำบัด
1เอนไซม์เพื่อความงาม

1เอนไซม์สำหรับดูแลที่พักอาศัย

1เอนไซม์สำหรับสุขภาพ

1เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง

1เอนไซม์สำหรับการเกษตร

1เอนไซม์สำหรับดูแลเครื่องยนต์
1รายการสื่อหนังสือต่าง ๆ
1รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
 
1เอนไซม์ คืออะไร

1สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับเอนไซม์

1ขาดเอนไซม์ บ่อเกิดแห่งโรคร้าย

1ประโยชน์ของเอนไซม์

1วิตามินจากผลไม้แต่ละชนิด

1วิธีการหมักเอนไซม์
1อายุกับการหมักเอนไซม์
1การทำน้ำด่างจากธรรมชาติ
1เอนไซม์กับฝ้าสีขาว
1น้ำตาลกับน้ำผึ้งต่างกันอย่างไร
1เอนไซม์น้ำหมักชีวภาพเพื่อการพอเพียง


1


 

...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ..

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to

 
 


ชมรมบ้านสุขภาพ สาขาแบริ่ง
17/198 หมู่ที่ 10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2394-0517 Fax 0-2394-0517

............คุณไก่ 089-812-9344 ........healthybyself@hotmail.com
............คุณเทียน 089-812-9355

e-mail : info@healthybyself.com
............kookai@healthybyseif.com
www.healthybyself.com

ชมรมบ้านสุขภาพ จังหวัดระยอง
135/42 หมู่ 2 อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3888-0679 Fax. 0-3888-0678

มูลนิธิภูมิปัญญาสากล
135/42 หมู่ 2 อ.บ้านฉาง ต.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ 0-3888-0679 Fax. 0-3888-0678-9

 

มูลนิธิภูมิปัญญาสากล ชมรมบ้านสุขภาพ

มูลนิธิภูมิปัญญาสากล บ้านสุขภาพ จังหวัดระยอง ก่อตั้งโดย ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์

"มูลนิธิภูมิปัญญาสากล" เกิดจากแนวคิดที่จะเผยแพร่ความร้ ในเรื่องการเกษตรไร้สารพิษ กับการรักษาชีวิตด้วยธรรมชาติ ซึ่งแต่เดิม มีชื่อว่า "ชมรมบ้านสุขภาพ" ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2535

ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชน พระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่สนใจ ที่ได้รับการเรียนรู้ นำศาสตร์ความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยเหลือ ตนเอง และคนในครอบครัว ในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตามแนวทางธรรมชาติ จนเกิดเป็นวงกว้าง

ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศลงมากกว่าพันล้านบาท

นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เครือข่ายที่ได้รับการเรียนรู้มีความสามารถในการขยายผล มีการพัฒนาองค์ความรู้และดำเนินการเข้าสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ทำให้ ชุมชนและครอบครัว เข้าใจถึงสภาวะความเป็นไปของธรรมชาติ วิถีการดำรง ชีวิตที่เอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง สภาพสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ตนอยู่ และได้ขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวไปยังนานา ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร, ภูมิภาคเอเซีย, ยุโรป จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

ปัจจุบัน ในแต่ละวันเราได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาปีละ 300,000 ชีวิต ผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 20 ประเทศต่อเดือน ทั้งจากทางจดหมาย, อีเมล์, โทรศัพท์ฯลฯ

จากสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ทางชมรมต้องจัดทำการพัฒนาข้อมูล เผยแพร่เป็นวิชาการที่หลากหลาย การผสมผสานภูมิปัญญาจากแต่ละเครือข่าย มาเป็นแนวทางของผู้ต้องการช่วยเหลือ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดังนั้น มูลนิธิภูมิปัญญาสากล จึงได้จัดตั้งขึ้น และมีหลักการสำคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน  โดยเริ่มต้นจาก การผลิตอาหารสะอาด การส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดภัยพิบัติจาก ปัญหาสิ่งแวดล้อม, มลพิษ, สุขชีวิตของประชาชน

ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณาและหันมาทบทวน โดยได้รับความร่วมมือจากคุณปรีชา ต่วนสวัสดิ์ , คุณผกา ต่วนสวัสดิ์, นายอำเภอนพดล ศรีสุข, คุณธนะชัย มิตรอุดม และเครือข่าย คณะสงฆ์สี่ภาค เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ และดำเนินการจัดตั้ง

ในส่วนของต่างประเทศนั้นได้รับความร่วมมือจาก Dr.Joen จาก artofliving จากมาเลเซีย, Dr.Angel จาก ฮ่องกง, Cauxจากสวิสเซอร์แลนด์, ครูบาก้อง จาก วัดโพธิ์ธรรมในประเทศเยอรมันนี, ฯลฯ
รวมถึงทีมงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้

ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ประธานมูลนิธิ
ติดต่อ 038-880-678-9

 

 

ประวัติ ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์

ดร.รสสุคนธ์ เป็นหญิงร่างเล็กบาง วัย 53 สำเร็จปริญญาเอก Doctor of Science ด้านแพทย์ทางเลือกจากคาลูดโบวิลล่า ฮอสปิตอล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ประเทศศรีลังกา จบปริญญาโท คณะศึกษาศาตร์ และ ปริญญาตรี คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

หลังจากจบปริญญาตรี ก็ไปเป็นอาสาสมัครขึ้นไปทำงานบนเขาค้อ ซึ่งขณะนั้น ยังมีปัญหาการสู้รบระหว่าง ทหาร กับ คอมมิวนิสต์ ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กของกองทัพภาคที่ 3 ช้าวบ้านบนเขาค้อ มีสภาพที่ไม่มีกิน เสื้อผ้าไม่ค่อยมีใส่ เป็นอาสาช่วยเด็ก ๆ ชาวเขา ทำงานโดยไม่มีเงินเดือน พี่ ๆ ทหารแชร์ให้กัน ทีแรกคุณหมอจะอยู่แค่ปีเดียว เพื่อเก็บข้อมูล แต่พอเอาเข้าจริง ๆ ทำอยู่นานถึง 4 ปี และได้ทุนไปเรียนต่อประเทศอิสราเอล ใน พ.ศ.2526 นานหนึ่งปี กลับมาก็มาร่วมงานกับกองทัพภาคที่ 3 ตอนนั้นคุณหมอทำวิจัยเรื่องการศึกษา ให้กับเด็ก ชนบท เป็นงานวิจัยระหว่างที่เรียนปริญญาโท หลังจากนั้น ก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่สวิสเซอร์แลนด์ เป็นทุนขององค์กรชื่อ Moral RE-Armanent (MRA) เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก และก็เป็นสมาชิก พูลไทม์ ทำงานให้องค์กรนี้ด้วย หลังจากเรียนจบ ก็กลับเมืองไทยทันที เพื่อประชุมสันติภาพในเมืองไทย แล้วก็บินไปสวิส แล้วก็กลับมาเมืองไทยอีก ก็เริ่มช่วยคนเป็นอัมพาตแถวสำโรง จ.สมุทรปราการ โดยวิธีฟังเข็มและคุมอาหาร ก็หาย ก็มีคนไข้มาให้รักษาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็ต้องเปิดเป้นบ้านสุขภาพ รักษากันเป็นเรื่องเป็นราว

วิธีการรักษาของคุณหมอ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ ผังเข็มเพื่อปรับความสมดุลของร่างกาย และบำบัดด้วยอาหาร อากาศ และอารมณ์ ซึ่งผู้มารับการบำบัด ต้องเปลี่ยนมา รับประทานอาหารตามวิธีของคุณหมอโดยเคร่งครัด

 

 

HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1ประวัติดร.รสสุคนธ์

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1นาฬิกาชีวิต
1การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1บทปฏิบัติ 10 ประการ
1สมาธิสยบโรค
1รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถึสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพัน กับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

1ยา และผลที่จะได้รับ
 

Downlod E-book ฟรี

 

 
copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com