...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ...

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to
HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1 ประวัติดร.รสสุคนธ์

1 ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1 น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1 น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1 นาฬิกาชีวิต
1 การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1 บทปฏิบัติ 10 ประการ
1 สมาธิสยบโรค
1 รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1 บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1 สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถีสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1 ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

 


 สมาธิสยบโรค (การทำจิตสงบ)

“อันที่จริงกายนี้กระสับกระส่าย  เป็นดังฟองไข่อันผิวหนังหุ้มไว้ ก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่  พึงรับรองความเป็นผู้ไม่มีโรค ไม่เจ็บป่วยได้ แม้เพียงครู่เดียว ก็จะมีอะไรเล่า  นอกจากความเป็นคนโง่เขล่า เพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า  เมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่ แต่จิตของเราจะไม่กระสับกระสายเลย”
(พระไตรปิฎกเล่ม 17 ข้อ 1 “นกุลปิตาสูตร)
เป็นที่รับรองแล้ว แม้ในทางสิทยาศาตร์ ว่าการฝึกทำสมาธิหรือการทำจิตให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน สามารถสร้างสารพิเศษขึ้นในร่างกายเรียกว่าสารแห่งความสุข หรือ เอ็นโดรฟีน  ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ภายในร่างกายได้
เมื่อผู้ป่วยจดจ่อใจอยู่ บนความเชื่อ ศรัทธา และเข้าสู่ความสงบ ในสภาวะดังกล่าวจะทำให้ฮอร์โมน เอ็นโดรฟินมีเพิ่มขึ้น และปรบสมดุล ของการลดการเผาผลาญ ขับของเสียได้ดีขึ้น การหายใจมีระเบียบ จึงทำให้ร่ายกายเกิดการผ่อนคลาย  จังหวะต่าง ๆ ของร่างกายจะทำงานอย่างมีระบบ  และจะเปลี่ยนรูปจากเกลือแอมโมเนีย เป็นกรดอะมิโน ทำให้ร่างกายมีพลังงานสำรอง  การหายใจจะปลอดโปร่ง  การสร้างภูมิคุ้มกันในร่างก่ายจะเพิ่มมากขึ้น


ในทางตรงข้ามกัน  อารมณ์ตึงเครียดจะส่งผลทำให้ร่างกายผลิต สารแห่งความทุกข์ หรือฮอร์โมนอะดรีนาลิน   หลั่งมาจากต่อมหมวกไต ทำให้ภาวะความเป็นกรดในเลือดสูงขึ้น เลือดข้นขึ้น ความดันโลหิตสูง  ขบวนการทางเคมีเกิดขึ้นมายมาย  แต่ไม่สมดุลเกิดเซลตายจำนวนมากมาย  และในขณะที่เครียด  ถุงน้ำดี จะปิดการย่อยไขมันที่จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานแก่ร่างกาย

...ดังนั้นหากถ้าขบวนการเผาพลาญอาหารมาเป็นพลังงานในการสร้างเซลล์ใหม่และ กำจัดของเสียเกิดไม่ทัน  จะเกิดการสะสมเซลล์ตายซึ่งเป็นสาเหตุของอาการและโรคมากมาย
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการไม่ควบคุมอารมณ์ ดังต่อไปนี้ เช่น 
อาการสารพัดปวด
เนื้องอก
มะเร็ง
ภูมิแพ้
ท้องอืด
ท้องเฟ้อ
ท้องผูก 
โรคกระเพาะและลำไส้
โรคไต
ผมหงอกก่อนวัย
กระดูกผุ
ปวดประจำเดือน
ความดันโลหิตสูง
อัมพฤกษ์ ,อัมพาต
ต้อเนื้อ , ต้อกระจก , ต้อลม , ตาพร่า
และอื่นๆ อีกมากมาย

 

...หายใจอย่างถูกวิธี...ช่วยลดความอ้วนได้นะ...

...ที่แน่นอน คือ การหายใจ จะเป็นการขับเคลื่อนส่วนเกินของความร้อนในร่างกายออกไป และเพิ่มออกซิเจนใน กระแสโลหิต ตามจำนวนเท่าที่ขาดอยู่
...คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน คือ องค์ประกอบของแป้ง ไขมัน น้ำตาล เถ้า จะมัธาตุทั้งสามอยู่ เท่ากับว่า ร่างกายสามารถขับออกได้ ด้วยการหายใจออก และเพิ่มปริมาณออกซิเจน ด้วยการหายใจเข้า เป็นอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพของการขับออกของร่างกาย ด้วยการหายใจยาวววว...(หายใจอย่างมีสติ) เราจะพบว่า
- ระบบการขับถ่ายก็จะดีขึ้น
- การย่อยอาหารทำได้ดี
- การดูดซึมก็ดีขึ้น
- การขับเคลื่อนให้ไขมันหน้าท้องหายไป
... จะสังเกตุเห็นว่าการหายใจออก จะมีการขับเคลื่อนให้ระบบลำไส้มีการบีบตัวมากขึ้น เท่ากับเป็นการออกกำลัง หน้าท้อง (การบริหารหน้าท้อง) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายจะได้รับการ ชะล้างไขมันส่วนเกินเปลี่ยนรูปเป็นพลังงาน ผิวพรรณ จะมีการระบายความร้อนได้ดี ทำให้ชีวภาพต่าง ๆ ใต้ผิวหนัง เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะไขมันจะอยู่ในรูปของน้ำหล่อเลี้ยง และตัวส่งสัญญาณในการส่งอาหารและออกซิเจน ได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ระดับการทำงานของฮอร์โมนและเอนไซม์ในร่างกายทำงานได้อยางมีประสิทธิภาพ
....ฉะนั้นโรคไขมันในเลือดสูง ความอ้วน และความดันโลหิตแปรปรวร อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศรีษา จะเบาบางลงไปได้มากกว่า 50% ร่วมกับการดื่มน้ำ และจัดสัดส่วนของอาหาร และการออกกำลังกายในตอนเช้า ร่างกายก็จะบำบัดตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ... (Dr.Laurance Day, Medical Doctor From California)

   

 รักษาโรคตามพระไตรปิฎก

ภิกษุถูกงูกัด พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต ให้ใช้ยามหาวิกัฏ 4 อย่างคือ  คูถ (อุจจาระ)   มูตร (ปัสสาวะ)  เถ้า ดิน ในการรักษา
(พระไตรปิฎกเล่ม 5 ข้อ 43 “เภสัชชขันธกะ”)

ภิกษุป่วยถูกยาแฝด  ทรงอนุญาตให้ดื่มน้ำที่ละลายจากดิน รอยไถซึ่งติดผาล
(พระไตรปิฎกเล่ม 5 ข้อ 44 “เภสัชชขันธกะ”)

ภิกษุป่วยเป็นพรรดึก  (อุจจาระคั่งค้างแข็งเป็นก้อนในลำไส้ใหญ่  ทำให้ท้องผูก)  ทรองอนุญาติให้ดื่มน้ำด่างอามิส
(พระไตรปิฎกเล่ม 5 ข้อ 44 “เภสัชชขันธกะ”)

ภิกษุป่วยเป็นโรคผอมเหลือง  ทรงอนุญาตให้ดื่มยาผลสมอดอกน้ำมูตรโค
(พระไตรปิฎกเล่ม 5 ข้อ 44 “เภสัชชขันธกะ”)

พระเจ้าปัชโชต  ราชาในกรุงอุชเชนี  ทรงประชวรเป็นโรคผอมเหลือง  หมอชีวกรักษาหายด้วย การหุงเนยใสให้เสวย
(พระไตรปิฎกเล่ม 5 ข้อ 134 “จีวรขันธกะ”)

พระสารีบุตรป่วยเป็นสมเสียดท้อง  รักษาให้หายได้ด้วย กระเทียม
(พระไตรปิฎกเล่ม 7 ข้อ 188 “ขุททกวัตถุขันธกะ”)

   

เหตุแห่งโรคมาก
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม้ ของมีคม  หากเขาตายไปจะเข้าถึงนรก  (ความเร่าร้อนทางใจ) ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคมาก
(พระไตรปิฎกเล่ม 14 ข้อ 584 “จูฬกัมมวิภังคสูตร”)

เหตุแห่งโรคน้อย
บุคคลบางคนในโลกนี้  เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วย ฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม้ ของมีคม  หากเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ (ความเย็นใจ)  ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคน้อย
(พระไตรปิฎกเล่ม 14 ข้อ 585 “จูฬกัมมวิภังคสูตร”)

เหตุแห่งอายุสั้น
การเป็นผู้มักทำให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงไป  เป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือด  หมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหาร  ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต หากเขาตายไปจะเข้าถึงนรก (ความเร่าร้อนใจ)  ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอายุสั้น
(พระไตรปิฎกเล่ม 14 ข้อ 582 “จูฬกัมมวิภังคสูตร”)

ต้นเหตุที่ทำให้อายุสั้น

มีอยู่ 7 ประการ คือ

 1. เป็นผู้ไม่ทำความสบายแก่ตนเอง
 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย
 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก
 4. เที่ยวไปในกาละอันไม่สมควร
 5. ไม่ประพฤติเพียงดังพรหม
 6. เป็นคนทุศีบ (ละเมิดศคลเสมอๆ )
 7. คมมิตรที่เลยทราม

(พระไตรปิฎกเล่ม 22 ข้อ 125-126 “อนายุสสสูตรที่ 1-2”)

 

เหตุแห่งอายุยืน
การเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาติ (ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต)  วางอาชญา (โทษภัย)  วางศาสตรา (ของมีคม) ได้  มีความละอาย (ที่จะทำบาป)  เข้าถึงความเอ็นดู  ช่วยเหลือด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูต  (วัญญาณที่แสวงหาที่เกิด) อยู่   หากเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  (ความเย็นใจ )  ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอายุยืน
(พระไตรปิฎกเล่ม 14 ข้อ 583 “จูฬกัมมวิภังคสูตร”)

ต้นเหตุที่ทำให้อายุยืน
มีอยู่ 7 ประการดังนี้ คือ

 1. เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง
 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย
 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย
 4. เที่ยวไปในกาละอันสมควร
 5. ประพฤติเพียงดังพรหม   (พรหมคือ  เมตตา  ,กรุณา  ,มุทิตา  ,อุเบกขา)
 6. เป็นผู้มีศีล
 7. คบมิตรที่ดีงาม
(พระไตรปิฎกเล่ม 22 ข้อ 125-126 “อนายุสสสูตรที่ 1-2”)
   

  

 


copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com

รายการสินค้าชมรมบ้านสุขภาพ
- เอนไซม์เพื่อความงาม
- เอนไซม์สำหรับดูแสที่พักอาศัย
- เอ็นไซม์สำหรับสุขภาพ
- เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง
- เอนไซม์สำหรับการเกษตร
- เอนไซม์สำหรับดูแลเคื่องยนต์
- รายการหนังสือและสื่อต่างๆ
- รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
เอนไซม์ กับการบำบัดโรค
EditRegion10