...แพทย์ทางเลือกเป็นวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยไม่ได้ต้องรอให้ป่วย แต่เป็นการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย โดยการพึ่งพาตนเอง ...

go to home
go to go to go to go to web board go to about us
go to food go to heab go to dramma go to handmade go to
HI-LIGHT
1 เอนไซม์ กับการบำบัดโรค

1 ประวัติดร.รสสุคนธ์

1 ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1 น้ำหมักชีวภาพ (ENZYME)

1 น้ำผักปั่น สโตล์ ดร.รสสุคนธ์

1 นาฬิกาชีวิต
1 การรักษาอาการต่าง ๆ ด้วยสารอาหาร
1 สูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
1 บทปฏิบัติ 10 ประการ
1 สมาธิสยบโรค
1 รักษาโรคตามพระไตรปิฎก
1 บทความ (ชมรมบ้านสุขภาพ)
1 สารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1
 
วิถีสุขภาพกับแพทย์ทางเลือก

1บทปฏิบัติ 10 ประการ

1ความสัมพันธ์ระบบต่าง ๆ กับวินัยชีวิต 10 ประการ

1 ฮอร์โมนมีความสำคัญอย่างไร

1ตรวจสอบสุขภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย..ด้วยตนเอง

1บทความ(ชมรมบ้านสุขภาพ)
1หลากหลายสารพันกับการบำบัด ด้วยแพทย์ทางเลือก
1โรคและการบำบัดโรค...
ด้วยตนเอง

1ยา 9 เม็ดของหมอเขียว

 


 "....พระเจ้าสุทธโธทนะมีประสงค์จะให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น เพื่อจะได้ทรงสั่งสอนพระราชโอรส ให้รู้จักการรัฐประศาสนศาตร์ และกิจในราชสำนัก เจ้าชายทรงได้รับอัญเชิญ เสด็จไปร่วมในการประชุมทางราชการหลายครั้ง บางคราว เสด็จปรึกษาราชกิจกับพระราชาเป้นส่วนพระองค์ ในครววอื่น ๆ ทรงประชุมร่วมกับ ข้าราชสำนัก เจ้าชายทรงเอาพระทัยใส่ในราชกิจเหล่านี้ และทรงเข้าพระทัยดีว่า ...ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร ที่เกิดขึ้นในอาณาจักรใดก็ตาม ล้วนมีรากเหง้ามาจากความทะยานอยาก ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการปกครอง การมุ่งพิทักษ์รักษาอำนาจของตนเองเพียงอย่างเดียว ยอ่มไม่อาจทำให้นักการ ปกครอง เหล่านั้น สร้างสรรค์นโยบายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม........... "

(พุทธประวัติในทัศนะใหม่ ของ ติช นัท ฮันห์ แปลโดย รสนา โตสิตระกูล และ สันติสุข โสภณสิริ)

พุทธพจน์ ... ยังมีอีกมาก ลองเข้าไปดูสิ... คลิ๊กเลย...

การฝึกจิตใจให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ร่างกายจะสร้างสารพิเศษขึ้นมา เรียกว่า "เอ็นดอฟีน" หรือเรียกอีกอย่างว่า สารแห่งความสุข.......

อ่านต่อ......

การหายใจ เป็นการขับเคลื่อนส่วนเกินของความร้อนในร่างกายออกไปและเพิ่ม
ออกซิเจนในกระแสโลหิต ตามจำนวนเท่าที่ขาดอยู่ นั่นคือการไม่บังคับ ....

อ่านต่อ......

ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง บรรดาทางทั้งหลายอันให้
ถึงอมตธรรม ทางมีองค์ ๘ เป็นทางเกษม ...

อ่านต่อ......

 

   

 


copyright @ Healthybyself
Tel. 02-116-5598 , 096-1936-936 , 063-282-6369
www.healthybyself.net
, e-mail : healthybyself@hotmail.com

รายการสินค้าชมรมบ้านสุขภาพ
- เอนไซม์เพื่อความงาม
- เอนไซม์สำหรับดูแสที่พักอาศัย
- เอ็นไซม์สำหรับสุขภาพ
- เอนไซม์สำหรับสัตว์เลี้ยง
- เอนไซม์สำหรับการเกษตร
- เอนไซม์สำหรับดูแลเคื่องยนต์
- รายการหนังสือและสื่อต่างๆ
- รายการสินค้าสุขภาพจากเครือข่าย
เอนไซม์ กับการบำบัดโรค
EditRegion10